ἀπολογησόμεθα

ἀπολογησόμεθα
ἀπολογέομαι
speak in defence
aor subj mp 1st pl (epic)
ἀπολογέομαι
speak in defence
fut ind mp 1st pl
ἀ̱πολογησόμεθα , ἀπολογέομαι
speak in defence
futperf ind mp 1st pl (doric aeolic)
ἀπολογέομαι
speak in defence
aor subj mid 1st pl (epic)
ἀπολογέομαι
speak in defence
fut ind mid 1st pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”